Polska gospodarz Polen Gastgeber Polarize Accommodation

Polska Satellit Mapy

Region Kraj Satellit

Geometryczny środek Polski znajduje się w Piątku koło łęczycy. Najstarszy obliczony geometryczny środek Europy znajduje się w Suchowoli koło Sokółki, w województwie podlaskim. Natomiast inne podawane niekiedy lokalizacje tego punktu na terenie Polski nie mają żadnej podstawy naukowej. Przez Polskę przebiega również granica pomiędzy kontynentalnym blokiem Europy Wschodniej, a rozczłonkowaną przez morza wewnętrzne Europą Zachodnią.